افطار عدالت

نوشته شده توسط مهشید ديانت خواه در 1397/02/28

گرسنه که می شوی احساس نیاز به غذا را با همه وجود حس می کنی!

نه لازم است کسی برایت از فواید خوردن غذا سخنرانی کند و نه لازم است کسی تو را به سمت آشپزخانه تحریک کند!

 و «روزه» تنها می تواند رسیدن به این خواسته را چند ساعت به تأخیر بیندازد و تو را تا لحظه افطار منتظر نگه دارد!

مقدمات افطار از ساعتها قبل آماده است و اذان که گفته می شود تنها مانع موجود برطرف می شود!

و زمینی ترین خواسته بشر به اجابت می رسد!

خواسته های بشر با بزرگ شدنش، بزرگ می شود:

از خواسته های کوچک زمینی تا آرمانهای بلند آسمانی!

برخی خواسته ها با حرکت یک نفر و در چند ساعت و طی چند قدم برآورده می شود و برای برخی آرمانها تلاش همه بشریت در طول تاریخ و پهنه جغرافیا لازم است

و عدالت یکی از این آرمانهاست!

اما اذان انتظار و اذن ظهور تنها زمانی به صدا در می آید که همه بشریت در سراسر گرسنه عدالت باشند!

و این جز با تلاش ومقدمه سازی عدالت خواهان حقیقی فراهم نخواهد شد

به امید روزی که گرسنگی و تشنه مان با ظهورش افطار کنیم

ماه رمضان مبارک