نگاهی به آینده

نوشته شده توسط مهشید ديانت خواه در 1396/09/13

تا زمانی که خودت را از او برتر بدانی نه تو وحدت را باور می کنی و نه او!

وقتی قرار باشد توصیه بزرگان و تبلیغات آن هم فقط در یک هفته شما را به زور کنار بنشاند همان تبلیغات هم کافی است تا از این خشم فروخته نزاعی بر پا کند و هردو را به آتش بکشد

اما وقتی برابری ات را با او باور کردی او هم می شود برادرت، هموطنت و هم نوعت

و آن وقت هفته وحدت برایت حال یک میهمانی خانوادگی را پیدا می کند که پر از صفا و صمیمیت و مهربانی است

لازم نیست بنشینی تا با کالبدشکافی تاریخ باورهایت را با او مقایسه کنی.

فقط لازم است نگاهی به آینده بیندازی و ببینی که در آن زمانی که مصلح جهانی می آید، او به یاری هردو شما نیاز دارد تا جهانی پر از عدالت و عشق و مهربانی بسازد