درسی از چرخه طبیعت

نوشته شده توسط مهشید ديانت خواه در 1397/01/01

وقتی درختان خشکیده و زمین پر از برف زمستانی را مشاهده می کنی، انگار باورت نمی شود که زمانی هم خواهد رسید که گرمای خورشید یخها را ذوب می کند و زمین را سرسبز!
باورت نمی شود که بعد از مدتی سرما و خشکی شدید، می تواند شاهد طراوت و سرسبزی بهار بود!
انگار خدا همه چرخه را طبیعت را اینگونه ساخته است تا به ما یادآوری کند که وقتی زمین از ظلم و ستم هم پر شد می توان چشم انتظار بهار عدالت بود!
قرنهاست که بشریت، زمستان حاکمیت فرعونها و نمرودها را تجربه کرده و چشم انتظار روزی است که با ظهور حضرت «ربیع الانام»، شاهد شکوفایی انسانها در بهار عدالت باشد!
به امید آن روز
سال نو مبارک