پند و اندرز

نوشته شده توسط مهشید ديانت خواه در 1399/01/01

✍️حتی یک ویروس بیرحم وحشی هم می تواند مایه پند و اندرز ما باشد

◾️می توانیم یاد بگیریم که:

▪️تا چیزی را باور نکنیم به آن عمل نمی کنیم

▪️تا عمل نکنیم باور ما به دیگران اثبات نخواهد شد و توصیه هایمان تأثیر گذار نخواهد بود

▪️حتی یک ویروس میکروسکوپی ضد انسانی می تواند مایه وحدت انسانها باهم باشد

▪️و هیچ فاصله فیزیکی نمی تواند دلهای متصل و مهربان را از یکدیگر جدا کند

▪️و . . .

#درسهای_کرونایی
#کرونا