در شب قدر چه بخواهیم؟

نوشته شده توسط مهشید ديانت خواه در 1399/02/27

وقتی یک واحد درسی را انتخاب می کنی، حداقلش آن است که می خواهی در یک ترم آن درس را بخوانی و در پایان نمره قبولی بگیری.

اما اگر درس را با علاقه انتخاب کرده باشی، تصمیمت این است که آن را خوب یاد بگیری و بفهمی و طوری با گوش و خونت آمیخته شود که بتوانی همه سؤالات مرتبط با آن درس را پاسخ دهی.

حالا این ماجرای دعاهای ماست.

دعا خلاصه زندگی ماست و تقدیر شب قدر، نه فقط انتخاب مقدرات یک شب، بلکه انتخاب مسیر زندگی است و تجربه ثابت کرده که گاه یک تصمیم درست یا نادرست می تواند مسیر زندگی ما را تغییر دهد.

 

اگر قرار است دعا را مثل یک انتخاب واحد درسی صرفاً بخوانیم که فقط نمره قبولی بگیریم، کافی است که چند دعا را حفظ کنیم و بر زبان بیاوریم و عبور کنیم

اما اگر قرار است آن دعا انتخاب مسیر زندگی ما باشد، باید چیزی را بخواهیم که واقعاً می خواهیم!

آنچه را بر زبان جاری کنیم که سالهاست برایش تلاش کرده ایم و حاضریم برای بدست آوردنش هزینه کنیم و امتحان بدهیم.

 و شاید لازم است که خود را بیشتر بشناسیم و ببینیم که واقعاً در زندگی چه می خواهیم!