برجستگی عدالت

نوشته شده توسط مهشید ديانت خواه در 1399/02/26

برجستگی عدالت

گاهی از میان صفات الهی هم یکی برجسته می شودو در کنار اصول دین می نشیند

انگار قرار بوده این صفت در جوشن کبیر هم با فونت درشت تری نوشته شود!

اصلاً چرا باید شب قدر شب خداحافظی با علی(ع) باشد؟

یک شب علی(ع) برای همه زمینیان و چسبندگان به زمین تمام می شود:

مهربانی اش، شجاعتش، خیرخواهی اش، علمش، قدرتش، معرفتش و . . .
و همه اینها به خاطر آن بود که گروهی تاب عدالتش را نداشتند!

و گرنه کدام انسانی است که تاب مهربانی علی(ع) را نداشته باشد؟
کدام مردی است که شجاعت علی(ع) را تحسین نکند؟
مگر می شود کسی تواضع و فروتنی علی(ع) را نستاید؟

اما . . .
وقتی نتوانی عدالت علی(ع) را تحمل کنی، با یک ضربه شمشیر همه عالم را از مهربانی و صداقت و علم و قدرت و معرفت و شجاعت و دیگر صفات علی(ع) هم محروم می کنی!

و امروز هم کسانی ما را از ظهور عدالت محروم کرده اند که تاب عدالت را نداشته اند.

و اینجاست که در می یابی اگر امروز تمرین عدالت نکنی و خودت عادل نشوی نه ظهور عدالت را تحمل می کنی و نه حکومت عدل مهدوی را.

و امشب شب درخواست عدالت است!

#شب_قدر