مفاسد انتشار پیش از موعد!

نوشته شده توسط مهشید ديانت خواه در 1398/12/16

وقتی اخباری را بدون آنکه از درستی آن مطمئن شویم نشر می دهیم

زمانی که تصمیمی را قبل از قطعی شدنش اعلام می داریم

و موقعی که واقعه ای را از پیش خود تحلیل و استنباط می کنیم و آنقدر مستند جلوه اش می دهیم که کسی جرأت سؤال پرسیدن هم نداشته باشد،

همه آن وقایعی است که می تواند

آبروی افرادی را خدشه دار کند

در میان خانواده و دوستان سوء تفاهم به وجود آورد

و یا به حیثیت و آبروی ما لطمه وارد کند، و کسی دیگر روی حرفها و اخبار و تحلیل های ما حساب نکند

و اینها همه مفاسدی است که می تواند نتیجه «آشکار کردن چیزی قبل از استحکام آن» باشد

و به قول امام جواد(ع) :

إظهارُ الشَّیءِ قَبلَ أن یُستَحکمَ مَفسَدَةٌ لَهُ

آشکار کردن چیزی پیش از استوار شدن، مایۀ تباهی آن است.

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج‏72، ص: 71