پیچیدگی یا شفافیت

نوشته شده توسط مهشید ديانت خواه در 1398/10/14

وقتی شیطان با لباس داعش خود را نشان دهد، بازهم قهرمان بودن و اسطوره شدن سخت است اما تحسین قهرمانانی مثل حاج قاسم نیاز به تحلیل و محاسبه چندانی ندارد. تماشای یک لحظه سر بریدن داعش کافی است تا جهانی در شهادتش در سوگ بنشیند و این شفافیت دنیای عریان نظامی است.

اگر حاج قاسم در جنگ با داعش در سوریه به شهادت می رسید، شهادتش طبیعی تر به نظر می آمد:

بالاخره جنگیدن با داعش کشته شدن توسط داعش را هم دارد.

ولی وقتی خبر می رسد که هدف یک حمله هوایی آمریکایی قرار می گیرد، ماجرا کمی پیچیده تر است!

آمریکا را با حاج قاسم چه کار؟

او آنقدر به خونش تشنه است که یادش می رود قرار بود دشمن داعش باشد و پشتیبان آزادی و حقوق بشر!

اما …

وقتی شیطان با لباس دین، دنیای سیاست و اقتصاد را بسازد گاه همین قهرمانان و اسطوره ها را هم به سکوت و سازش می کشاند و این پیچیدگی دنیای اقتصاد و سیاست است!