دشمن شناسی کرونایی

نوشته شده توسط مهشید ديانت خواه در 1399/01/21

وقتی دشمن را باور کردی، سعی می کنی تا آنجا که می توانی او را بشناسی

چگونه حمله می کند؟ کجا سکنی می گزیند؟ چطور منتقل می شود؟ چقدر زنده می ماند؟ در چه دمایی می میرد؟

با چه موادی از بین می رود؟ و  . . .

وقتی باور کردی که محل زندگی اش سلول های تنفسی توست برای اینکه تو را از پا درآورد

وقتی دانستی که سلولهای تو را به خدمت می گیرد و استعمار می کند تا نابودت سازد.

و وقتی باور کردی که تنها برای آسیب رساندن به تو ساخته شده،

نه با او معامله می کنی و نه «مذاکره»!

اگر دانستی که اندیشه و خیالی جز تسلط بر تو و نابود کردن تو ندارد، تلاش نمی کنی با او مذاکره کنی تا شاید دلش به رحم بیاید و خیری به تو برساند

اگر دانستی تنها هدفش از گفتگو و مذاکره، خلع سلاح توست تا مثل گذشته تو را برده و گوش به فرمان خود تربیت کند، هرگز حاضر نمی شوی حتی برای بدست آوردن آب خوردن خود با او سخن بگویی

چه رسد به اینکه از «حقوق مسلم» خود بگذری بر روی دستاوردهایی که با خون جگر بدست آمده، بتون بریزی و در نهایت هم چیزی بدست نیاوری!

و ای کاش دولتمردان ما می دانستند موجودی که حیاتش وابسته به نابودی و مرگ دیگر موجودات است قابل معامله نیست

چه ویروس کرونا باشد و چه استکبار جهانی!

20 فروردین:

سالروز قطع رابطه ایران و آمریکا و روز انرژی هسته ای مبارکباد

به یاد روزهایی که انرژی هسته ای هنوز حق مسلم ما بود!