اگر همه مراقبت کنند . . .

نوشته شده توسط مهشید ديانت خواه در 1399/01/29

مدتی است که این ویروس میکروسکوپی، با حمله خود به جهان بشری، وحدت و همدلی عجیبی در انسانهای جهان ایجاد کرده است و جهانیان باور کرده اند که :

اگر همه دستها را بشویند

اگر همه مسافرتها را لغو کنند،

و اگر همه در خانه بمانند،

خواهند توانست بر این دشمن جهانی غلبه کنند؛

 اما . . .

باید باور کنیم که اتفاقات بسیار دیگری هم هست که نیاز به مراقبت همگانی دارد:

 اگر همه در حفظ محیط زیست مراقبت کنند، آلودگی هوا نخواهیم داشت؛

 اگر همه در نظافت خیابانها و مراکز تفریحی سهیم باشند، با انبوه زباله مواجه نخواهیم بود؛

 اگر همه دولتمردان در راه خدمت به مردمان تلاش کنند، شاهد فقر و بی عدالتی ملتها نخواهیم بود؛

 و در نهایت اگر همه در مناسبات و ارتباطات روزانه خود عادلانه رفتار کنند، هرچه زودتر شاهد برقراری عدالت در همه جهان خواهیم بود.