پاسداران و جانبازان نبرد سلامت

نوشته شده توسط مهشید ديانت خواه در 1399/01/09

پاسداری از مرزها سخت است اما سخت تر از آن وقتی است که دشمنِ نادیده در دستگیره درها، دستهای مهربان بیماران و تک تک وسایل اتاقت کمین کرده است

دشمنی که راه نفَست را هدف گرفته تا تو را از پای درآورد

اما بازهم تو همچنان می تازی و برای نجات جان بیماران در میان ویروس ها غوطه می خوری و گاه . . .

جانبازی این روزها گاه با یک عطسه و سرفه آغاز می شود و گاه تیر دشمن گلوی پاسدار را نشانه می رود و او را به شهادت می رساند

شهادتی که حتی پس از پرواز او نیز جان عزیزانش را تهدید می کند

و این داستان این روزهای کادر پزشکی ماست

روز پاسدار و جانباز مبارک

#کرونا