شریعت فاطمی

نوشته شده توسط مهشید ديانت خواه در 1398/11/26

آن روز که فاطمه(س) برای ادامه رسالت پیامبر(ص) (که همان مکارم اخلاق بود) خطبه می خواند تا مگر صلاحیت و حقانیت علی(ع) را برای ادامه این مسیر اثبات کند، هدفش را از یاد نمی برد و در جای جای خطبه فدکیه آرمان نهایی اش را گوشزد می کرد:

 پس خداوند نماز را براى پاك نمودن شما از تكبّر

و اطاعت ما خاندان را براى نظم یافتن ملتها

و امامتمان را براى رهایى از تفرقه قرار داد.

 حال اگر قرار باشد:

نماز ما مایه تکبر ما بر بی نمازان شود،

و اطاعت از اهل بیت نظم ملت ها را به هم بزند،

و ترویج و تبلیغ امامت موجب جدایی و تفرقه بین مردم شود،

 ما راهی غیر از آنچه که فاطمه(س) در نظر داشته است، خواهیم پیمود.