وحدتی برای همه

نوشته شده توسط مهشید ديانت خواه در 1399/01/06

سالهاست که این کشور پر ماجرا، در هر حادثه و رویدادی دسته بندی های مخصوص خودش را داشته:

گروهی هوادار انقلاب بودند و گروهی ضد انقلاب
عده ای مخالف جنگ بودند و عده ای ستایشگر آن
دسته ای طرفدار آبی بودند و دسته ای هوادار قرمز
هر انتخابات و هر حادثه ای نیز مخالفان و موافقان خاص خودش را داشته و طبعاً میدانی بوده برای بحث و جدل و گاه نزاع و درگیری!

اما این بار شاید تنها مبارزه ای است که همه در یک جبهه اند!
همه روزنامه ها و رسانه ها در صدد شکست ویروس اند
همه هنرمندان، ورزشکاران، فرهنگیان، علما و روحانیون، سیاستمداران چپ و راست و میانه و حتی رادیوهای بیگانه و آمریکا و صهیونیست هم در صدد مقابله با این ویروس نادیدنی هستند!

اما چرا؟
▪️برای اینکه همه، صرف نظر از هر عقیده و دین و سلیقه و منفعتی، در درجه اول یک «جان» عزیز و دوست داشتنی دارند که حفظ آن مقدمه رسیدن به هر لذت و سعادت و منفعت است!

و ای کاش آدمیان باور می کردند که غیر از «جان» هزاران باور و ارزش مشترک دیگر دارند که می توانند بر آن متحد شوند

و باور می کردند که بسیاری از خودخواهی ها و منفعت طلبی هایشان ویروسهایی است که می تواند جبهه مقابل وحدت و همدلی آنان باشد

به امید آن روز


#کرونا
#درسهای_کرونایی