ظلم جهانی مثل کرونا

نوشته شده توسط مهشید ديانت خواه در 1399/01/22

سالهاست که شنیده ایم:

امام که می آید، زمین را از عدل و داد پر می کند، همانگونه که از ظلم و جور پر شد!

اما چگونه :

چگونه می توان تصور کرد که همه جهان پر از ظلم شود.

آیا لازم نیست همه مردم جهان ظالم باشند؟

و این همه ظالم چگونه پذیرای امام عادل خواهند بود؟

اینها سؤالاتی که شاید سالها در ذهن ما مانده بوده و امروز یک ویروس میکروسکوپی کوچک می تواند آن را به ما نشان دهد:

قرنهاست که تاریخ بشر دستخوش ظلم و بلا و مصیبت است اما هریک در گوشه ای از زمین:

سیل تنها مردمان ساحل نشین را بی خانمان می کرد و اهالی کویر آسوده بودند

زلزله تنها زورش به خانه های خشت و گلی روستاییان می رسید نه کاخها و برجهای مستحکم

جنگهای جهانی اول و دوم تنها در بخشهایی از کره زمین اتفاق افتاد

و از کشتار مردم هند و فلسطین و عراق و افغانستان و یمن تنها اخباری به گوش جهانیان رسید!

ولی یک ویروس میکروسکوپی قادر است آنقدر فراگیر شود تا مجلس و دولت و کاخ انگلیس را هم درگیر کند

و این یعنی یک ظلم جهانی!

گویی این ویروس کوچک ظلمی است که میان فقیر و غنی، ارباب و رعیت، شرقی و غربی و صاحبان همه ادیان و ملتها توزیع شده است!

اینجاست که در می یابیم که برای جهانی شدن ظلم تنها ارتباطات جهانی لازم است نه ظالم شدن همه انسانها!